תיכון למדעים עתיד לוד

הלבשת מסדרונות וחיפוי דלתות  - 

עיצוב פנים: שלב 1 - סטודיו שתי מעצבות  /  שלב 2 - מיכל רבינוביץ' - מסטיק עיצובים