תיכון ליד"ה, ירושלים  -  כיתות מחשבים

עיצוב פנים: שירי ארצי